Juridische sector.

Zijn de juiste juridische procedures gevolgd ?

Bestuursrecht, belastingrecht, rechtspraak, internationaal recht, overheidsrecht, arbeidsrecht, omgevingsrecht, rechtsvordering, strafrecht, canoniek recht, kerkrecht, aansprakelijkheidsrecht, faillissementsrecht en alle andere juridsche aspecten.

Arbeidsrechten


Zzp-er, werknemersrechten, ontslag, vergoedingen, pensioenrechten, rechten nabestaanden, onkostenvergoedingen, ziekte, werknemersverzekeringen.

Echtscheiding


Alimentatie, omgangsregelingen, gezag, verzoening, scheiding van tafel en bed, bonusfamilie, verdeling eigendommen, pensioenverdeling, mediation.

Rechten en vorderingen

Niet betaalde vorderingen, opeisbaarheid, verjaring, aansprakelijkheidsstelling.