INTERNATIONAAL NOTARIEEL JURIDISCH MEDISCH ONDERZOEK


Onafhankelijk auditor van de
INTERNATIONAL CHARITY MAERLOO

Communal Co-operative Society Netherlands of the International Secular Order of Maerloo.


Wij doen onderzoek naar de juistheid van de gevolgde procedures op de volgende gebieden:

Notariaat


Onderzoek naar de juistheid van de gevolgde notariële procedures.

Juridische sector


Juridische begeleiding op het gebied van de wet- en regelgeving.

Medische sector


Onderzoek naar de juistheid van de gevolgde medische procedures.


Overheid en ambtenaren

Uw weg vinden tegenover de overheid binnen de regelgeving en de ambtelijke procedures .