NOTARIAAT


Zijn de juiste procedures wel door de notaris en/of het notariskantoor gevolgd ?

Registergoed (onroerend goed), eigendom, huur, pacht, gemeenschap, verdeling, zakelijke rechten, erfrecht, familierecht, personenrecht, huwelijk, samenleving, bewind, curatele, minderjarigen, testament, statuten, notulen, ondernemingsrecht, directie, vereniging, stichting, vennootschap, veiling/executie, levenstestament, volmacht, agrarisch recht, estate planning, tuchtrecht en alle andere notariële aspecten.

Register
goederen recht


Eigendom, erfdienstbaarheden, pacht, huur, veiling
zakelijke rechten,executie, volmacht, gemeenschap,
verdeling.

Personen en
Familie recht


Huwelijk, testament, verdeling, scheiding, volmacht,

levenstestament, partnerschap, bewind, curatele,

samenwoning, minderjarigen, erfenis, erfrecht

Ondernemings
recht


Statuten, vereniging, stichting, oprichting, notulen,
bestuur, statutenwijziging, ontbinding, bestuur,
vennootschap, EESV, rechtspersoon.